Hvorslev Lokalarkiv

Hvorslev Lokalhistoriske Arkiv.

Skråvej 6, Hvorslev 8860 Ulstrup Tlf. 86 46 44 33.  V/Arkivleder Bente Christensen.

ARKIVETS VIRKE.

21a-w-2011-a1Hvorslev Lokalhistoriske Arkiv dækker området fra den tidligere Hvorslev Kommune. Lokalarkivet ligger i Hvorslev ved kirken og præsteboligen. Der er en frivillig arkivleder, som holder åben nogle få timer om ugen, som dækker åbningstiden onsdag eftermiddag, hvilket er den officielle åbningstid, hvor man kan få oplysninger vedrørende lokalhistorien.

Et lokalhistorisk arkiv modtager ikke genstande som museerne gør, men modtager lokalområdets skriftlige og billede historiske materiale. Lokalarkivet bliver derved i stand til, at tilbyde oplysninger for alle der er interesseret i deres lokalhistorie. Arkivet skal sørge for at materialerne får en ordentlig opbevaring, så de kan stå til rådighed for vores efterkommere.

Hvor kommer materialerne fra? – Det er fra private, foreninger, virksomheder og andre lokale, som derved er med til at bevarer vores lokale historie.

65a-w-2012-a1Hvornår er det gammel nok til lokalhistorisk arkiv, dertil kan man ikke sætte nogen tidsfrister, – for det der sker i dag, – er historie i morgen. Så alt har interesse og arkivaren er altid behjælpeligt med at vejlede dig. Når et ældre familiemedlem afgår ved døden, så skal der jo gøres op derefter, og i mange tilfælde ender gamle billeder og papirer som skrald. Det er ikke nogen god ide for ens efterkommere eller lokalområdets historie, – for det kan være at de en dag i fremtiden besøger lokalarkivet for at lede efter oplysninger om deres forfædre, så var det jo rart at der var afleveret noget materiale der omhandlede dem.

64a-w-2012-a1Når materialer er afleveret bliver de registreret, så man har styr på arkivmaterialet om hvad det indeholder af oplysninger, så det er let tilgængeligt at bruge. Hvis man afleverer materiale med personfølsomme oplysninger, skal der gå mange år før de må gøres tilgængelig for andre. Du kan også ved afleveringen af materiale bede om, at det ikke er tilgængeligt før efter en årrække. Lokalarkivet leder og medarbejder har tavshedspligt, og må ikke videregive fortrolige oplysninger de har fået på arkivet.

SÅ HAR DU BILLEDER OG PAPIER SOM SKAL SMIDES UD, ELLER SOM DU MENER BØR BEVARES FOR DINE EFTERKOMMERE – SÅ TÆNK VENLIGST PÅ LOKALHISTORISK ARKIV.

NB. VI VIL OGSÅ GERNE LÅNE DINE BILLEDER FOR AT SCANNE EN KOPI TIL ARKIVET.

 

LOKAL ARKIV I THORSØ.

I 1978 – 79 starter Thorsø Lokalhistoriske Arkiv op i privatlejligheden på Søndergade 2, i den tidligere Thorsø Forskole. Arkivet skulle dække den sydlige del af Hvorslev Kommune. Det var Lærer Kr. Boye Petersen og Landmand Thorkild Simonsen som man skulle henvende sig til dengang. Før dette skete, havde folk og virksomheder indleveret nogle protokoller, papir og billeder til Karen og Herluf Sørensen, som havde indrettet et museum ved deres plejehjem på Kirkegade 8 i Thorsø. I 1988 flytter Thorsø Lokalhistorisk Arkiv til Hvorslev

 

STØTTEKLUBBEN.

FOR HVORSLEV LOKALHISTORISK ARKIV.

Støtteklubben for Hvorslev Lokalhistorisk Arkiv blev stiftet på generalforsamlingen d. 26. marts 2008. Som formand blev valgt, Knud Hansen Virklund, Kasserer Niels Rohde, Sekretær Bente Christensen, Bestyrelsesmedlem Conny Jensen og Gerda Kristiansen.

Nogle af Støtteklubbens medlemmer møder op i Arkivet for at udføre lokalhistorisk arbejde på frivillig basis. Deres arbejde består i at scanne billeder til databasen Arkibas, og omskrive historier med gammel skrift, studere i slægter, lave historier, holde orden på billeder, papirer, og meget andet lokal historisk arbejde.

ET KIG I ARKIVET.

38a-ww-2011-a16a-w-2011-a132a-w-2011-a127a-w-2011-a116a-w-2011-a130a-w-2011-a136a-w-2011-a18a-w-2011-a17a-w-2011-a113a-w-2011-a1

Kontingent for at være medlem af Støtteklubben er 50 kr. pr. år. – og der er plads til mange flere medlemmer. Støtteklubbens formål er at hjælpe med at indsamle midler til indkøb af materialer, for at kunne arbejde med det lokalhistoriske stof.

Her er der bl.a. behov for nutids bærbar pc´er, da dem der bruges nu, er fra dengang Hvorslev Kommune eksisterede, hvilket tillige var nogle brugte fra Kommunekontoret man fik dengang. Når der kommer en tekniker for at løse et pc problem, tror han at det er gamle pc´er vi har udstillet, – og når han arbejder med dem, sker det med et nostalgisk smil på læben.

 

UDGIVER 2 BØGER.

 I 1988 blev der udgivet 2 bøger fra Hvorslev Lokalhistoriske Arkiv. Den ene omhandlede Vejerslev området med små historier, og et stort arbejde med at finde matrikelnummer på jordlodder og hvem der boede der. Dette arbejde var udført af Lærerinde Helga Jørgensen fra Vejerslev. Den anden bog omhandlede oplysninger om forretninger og håndværker i Thorsø. Oplysninger i bogen var indhentet af Arkivets medarbejder.

SE FILM OM BOGUDGIVELSEN I 1988.

 

 

Af Jørgen Jensen.
Red. Nr. 1 2012. Jørgen Jensen.