Posthuset

THORSØ STATION.

 

POSTHUSET.

10a-w-1919-p1Som følge af Thorsø Station blev der på et tidspunkt oprettet Thorsø Postvæsen. I 1912 ansættes C. M. Pedersen. Han beretter at den lokale avis ”Thorsø Sall Faarvang Folkeblad” blev uddelt gratis med posten til samtlige husstande, hvilket ikke var til stor glæde hos Postbudene for det ekstra arbejde. Men da man begyndte at tage 2 kr. om året for avisen faldt antallet af aviser, da folk glemte at betale. Man indgik en aftale med postbudene, at de fik 25 øre for hver abonnement de tegnede på deres rute, og oplaget steg igen.

5a-w-1966-p1I årene fremover vokser Postvæsnet i Thorsø området, hvilket betyder gode faste arbejdspladser og samtidig arbejde til postafløser. Postbudene indtager deres plads i bybilledet, mens Thorsø vokser sig større i årene efter at Stationen er bygget, og Jernbanen transporterede flere pakker og andet til Thorsø. Jeg var selv avisbud i midten af 1960´erne for Silkeborg Avis, og jeg huske at aviserne skulle afhentes ved toget hver dag klokken ca. 15.45 til omdeling i Thorsø.

Jernbanetrækningen Silkeborg – Thorsø – Langå blev nedlagt i maj 1971. Det sidste passagertog afgik sidst i maj måned 1971. DSB havde sammensat et afskedstog med lokomotiv og vogne, som skulle fremstå og ligne det første tog som kørte på strækningen. Afskedstoget var på Thorsø Station d. 31. maj 1971. – Der blev dog frem til sidst i september 1971, transporteret kød fra Thorsø Slagtehus inden Jernbanestræknin-gen definitivt ophørte.

POSTEN I THORSØ.

11a-w-1920-p17a-w-1950erne-p18a-w-1950erne-p16a-w-ca-p19a-w-1960erne-p119a-w-ca-p115a-w-1973-p112a-w-ca-1980-p118d-w-1997-p120a-w-2001-p117a-w-2002-p113a-w-1902-p1

Thorsø Postkontor forsætter efter at Jernbanen er blevet nedlagt. Posthuset ledes af kontorassistent Henny Bach Christensen, som blev ansat på Thorsø Station i 1959. Under DSB var postekspeditionen en entreprise som de havde fra Postvæsnet. Henny forsatte med Postekspeditionen og lejede stationsbygningen af DSB i et prøve-år, og postomdelingen forsatte som hidtil med de 4 landpostbude og afløsere, som der var ansat.

Henny og Per Bach Christensen købte derefter stationsbygningen, og lejede det ud til Post Danmark. Henny Christensen bestyrede Postbutikken frem til sidste arbejdsdag d. 28. sept. 2002, hvor den blev flyttet over gaden til Købmand Svend Åge Laursen, som her i 2011 har Eurospar. De ansatte ved postvæsnet beholdt deres arbejdsplads frem til 2006, hvor postomdelingen ophørte fra Thorsø Posthus.

 

Af Jørgen Jensen.

Har du rettelser, oplysninger, billeder eller papirer vedrørende ovenstående, så klik på ”KONTAKT” og skriv til THORSØ ARKIV.

Hvorslev Lokalhistorisk Arkiv modtager gerne billeder og papirer til arkivering, eller vil gerne scanne en kopi, så vi får så mange Lokalhistoriske oplysninger bevaret til gavn for vores efterkommere.

Kilde: Lokalhistorisk Arkiv, lokale folk.

Red. Nr. 1 2011. Jørgen Jensen.