Hammelbanen

THORSØ STATION.

 

HAMMELBANEN.

24a-w-1902-hb1Hammelbanen startede med banestrækningen Hammel – Århus, den blev indviet d. 24. april 1902 med et festligt smykket tog med ledelse, autoriteter og indbudte gæster, som kørte fra Århus til Hammel hvor der blev spist festmiddag. Dagen der på, d. 25. april 1902 åbnes banen for almindelig trafik, med tre tog i hver retning.

Hammelbanen var en privatbane, hvor man til anlægsudgifterne kunne modtage 50 procent af staten, og resten måtte man selv skaffe ved tegning af aktier m.v. Dem der købte aktier, var især de kommuner eller virksomheder, som jernbanen blev anlagt i, – eller i nærheden af, hvilket jo ville give god udvikling for området.

Hammel Station havde sidespor til Hammel Andelsslagteri, der i mange år var en god godskunde. Derfra er mange vognladninger flæsk transporteret over Thorsø – Silkeborg – Brande – Bramminge – Esbjerg til udskibning for England. Det var bland andet derfor bestyrelsen i Hammelbanen gik ind for en forlængelse af Hammelbanen til Thorsø. Ellers ville de miste godstransporter, da DSB´s transporter til Esbjerg ville gå over Thorsø i stedet for Århus.

Der blev vedtaget en forlængelse til Thorsø, hvor anlægsarbejdet skete i 1912 – 14. Hammel Station blev derved til en rebroussementstation, det vil sige at banen mod Århus og banen mod Thorsø begge udgik fra stationen. Anlægget var projekteret af Statsbanernes ingeniører til en anlægssum af 417.500,00 kr. Men anlægskapitalen blev på 497.292,38 kr. – en overskridelse på 79.792,38 kr. – hvilket betød 54.769,43 kr. som det kostede mere at udvide Thorsø Station end budgetteret.

11a-w-1914-hb1Jernbanestrækningen fra Hammel til Thorsø indviedes d. 14. april 1914 og derefter påbegyndes den daglige drift over den 7,54 km lange bane med fem tog dagligt i hver retning. Efter Hammel Station var der et trinbræt, Tulstrup Mølle ved skoven, derefter kom Sall Station, og så Vintersminde trinbræt, derefter endestationen Thorsø, som lå 45,8 km fra Århus.

Hammelbanens økonomi var god i adskillige år, den havde en del transporter til og fra Århus, da banen primært var oplandsbane. Men i 1920 – 21 begyndte det at give underskud, og det blev ved selv om banens bestyrelse gjorde et stort stykke arbejde, med anskaffelse af motorvogne, forbedre køreplanen og rutebildrift i banens regi, og i samarbejde med statsbanerne.

Men efterhånden som det kneb med økonomien for banen, så kneb det også for de lokale myndigheder, at se muligheder i Hammelbanen fremover. Den havde fået stor konkurrence af lastvogne og rutebiler, hvilket så ud til at blive fremtiden inden for transport, og folk begyndte at blive mere mobil med egen bil. Der fortælles, at da banen gik godt og gav overskud, blev der holdt bestyrelsesmøder på hotel i Århus med god frokost med hvad dertil hører. Men da det begyndte at gå dårligt, blev møderne holdt på et loftværelse på Hammelbanegård, og man nøjes med en øl fra den lokale købmand.

Hammelbanen ophørte d. 31. marts 1956. På dagen mødtes bestyrelse og personale for at tage afsked.

Da Hammelbanen blev forlænget til Thorsø, betød det at Thorsø Station måtte udvides. Jernbanenettet blev udvidet med 3 spor ved en ny anlagt mellemperron. Vandforsyning blev etableret, signalanlægget blev ændret, og en ny læssevej blev anlagt.

BILLEDER FRA HAMMELBANEN.          

5a-w-ca-hb17a-w-1912-hb113a-w-1912-hb114a-w-1913-hb16a-w-1913-hb115a-w-1914-hb18a-w-1915-hb120a-w-1918-hb116a-w-1920-hb123a-w-1923-hb1

Thorsø Station blev udelukkende betjent af Statsbanernes personale, så bortset fra ranger og pakhusarbejde havde Hammelbanen ikke noget med betjeningen at gøre. Det årlige passagertal lå på knapt 10.000. Til Thorsø var der ikke meget lokalt gods, men videre til Esbjerg var der store kødtransporter fra slagteriet i Hammel.

I syd-enden af stationen var opført en enkeltsporet remise med to overnatnings værelser. Foran remisen placeredes en drejeskive til at vende skinnebusserne på. I 1936 blev Thorsø Offentlige Slagerhus opført med læsseramper ved spor 5. Det gav dog ingen transporter til Hammelbanen, der dog stod for det meste af rangeringen i Thorsø.

Ved rangering udført af DSB i november 1948 løb 4 godsvogne ind gennem remiseporten og ramte Ham-melbanens damplokomotiv nr. 1. der blev trykket ud gennem opholdsrummene og husgavlen. Remisen var ødelagt og blev ikke repareret. En del materialer blev genbrugt i 1951 til opførelse af skinnebusremise i Hammel.

BILLEDER FRA HAMMELBANEN.         

32a-w-1932-hb131a-w-1925-hb119a-w-1939-hb117a-w-1939-hb122a-w-1948-hb125a-w-1955-hb121a-w-1955-hb121d-w-2011-hb110a-w-1956-hb19a-w-1955-hb118a-w-1956-hb126a-w-1956-hb127a-w-1956-hb112a-w-1956-hb135a-w-2012-hb1

Der fortælles at forneden af Banealle ved jernbanen var der bygget nogle træskure, hvor nogle af omeg-nens landmænd kom til med grise, kalve og andre dyr som skulle slagtes på Hammel Slagteri. Hammeltoget kom om natten kl. 1. – hvor lokomotivføreren koblede de vogne på som skulle med til Hammel næste dag.

Lokomotivet skulle køre baglæns til Hammel, da det var for tungt til at han kunne vende det på drejeskiven. Det siges at det kun var skinnebussen til passager der blev vendt på drejeskiven i Thorsø. Dagen efter om morgenen, efter lokomotivføreren havde overnattet i remisen, blev dyrene til slagteriet læsset på godsvognene. Og når Hammeltoget satte i gang kunne man høre grisene skrige, mens det kørte ud af Thorsø mod Hammel, – det kan man da vist kalde for Hammelgrisen.

SPOR OG JERNBANEOVERSKÆRING.           

7a-w-1941-42-o18a-w-1941-42-o19a-w-1950-o110a-w-1950-o16a-w-1950-erne-o15a-w-ca-1958-o129a-w-1971-sb2 

Dengang var der service til, eller man hjalp måske hinanden bedre dengang end i dag. – En tidligere landmand Gunnar Severinsen fra Tovstrup området der fortæller, at når de brugte Hammelbanen og var på vej hjem, fik de togføreren til at sænke farten så meget, at de kunne stå af i nærheden af deres gård.

Efter Hammelbanen lukkede i 1956, forsatte DSB med togdrift i Thorsø frem til i 1971, hvor de nedlagde jernbanen i Thorsø. – Se mere under Statsbanerne.

 

EN TUR MED HAMMELBANEN FRA AARHUS TIL

HAMMEL OG THORSØ.

 

PÅ HAMMEL TOGSTATION. 

 

HAMMELBANEN TIL OPHUG I ODENSE.

 

 Af Jørgen Jensen.

 

Har du rettelser, oplysninger, billeder eller papirer vedrørende ovenstående, så klik på ”KONTAKT” og skriv til THORSØ ARKIV.

Hvorslev Lokalhistorisk Arkiv modtager gerne billeder og papirer til arkivering, eller vil gerne scanne en kopi, så vi får så mange Lokalhistoriske oplysninger bevaret til gavn for vores efterkommere.

Kilde: Lokalhistorisk Arkiv, folk fra området.

Red. Nr. 1 2011. Jørgen Jensen.