Rundt i Thorsø

RUNDT I THORSØ BY

 

Hvis vi tager udgangspunkt i bækken som løber igennem Thorsø. Så kan jeg huske fra mine drenge år i 1950´erne, at de ældre til tider sagde ”Gl. Thorsø”, der mente de, det område nord for bækken hvor kirken er opført. Det ”Nye Thorsø” var syd for bækken, hvor Thorsø Station var blevet bygget.

GL. THORSØ.

5a-w-1900-by1 6a-w-ca-1905-by16d-w-2011-by17a-w-ca-1900-by17d-w-2011-by18a-w-ca-1905-by18d-w-2011-by19a-w-1912-by110a-w-ca-by111a-w-1907-by111d-w-2011by112a-w-ca-1909-by112d-w-2011by113a-w-ca-1910-by114a-w-1950-erne-by115a-w-1950-erne-by116a-w-1925-by116d-w-2011-by117a-w-1930-s18

I tiden før år 1900 lå hovedparten af gårde og huse i Gl. Thorsø, hvor bygningerne bestod af bindingsværk og stråtækt tag. Dengang lå gårde og huse samlet omkring kirken og langs med bækken. Jorden til de forskellige gårde, lå derfor langt fra hvor de boede. Når gårdene lå så tæt sammen, var der flere ting man kunne gå sammen om f. eks. markredskaber og en Bybrønd, hvor man kunne hentede vand, hvis man ikke selv havde en brønd. Thorsøs Bybrønd var placeret ud for Thorsgade 5.

Gårdene dengang hørte under Frijsenborg Gods, de forskellige gårde blev derfor drevet af folk, der var ansat som Fæster, man kan nok sammenligne med en forpagter i dag. Dengang betalte man i naturalier og med arbejdstid på Godsets store gårde. Der var kun en gård i hele området der var selvejet, og det var Thorsølund, som blev købt i 1833 af Hans Christian Hviid.

NY THORSØ.

5a-w-1910-by2 7a-w-1910-by28a-w-ca-1920-by29b-w-1909-by210a-w-ca-1915-by211d-w-1970-by212a-w-ca-1920-by213a-w-1910-by214a-w-ca-1920-by215a-w-1909-by216a-w-1950erne-th20a-w-1926-by221a-w-1948-by227a-w-ca-1920-erne-by228a-w-ca-1963-by229a-w-ca-by231a-w-ca-1967-by234a-w-ca-1974-by238a-w-ca-1967-by244a-w-2011-by247a-w-1975-by248a-w-1965-by245a-w-2011-by246a-w-2011-by2

40a-w-1965-by2Det var jo så oplagt at Thorsøs byskilt skulle være med guden Thor. I 1964 – 65 fik Thorsø Håndværker og Borgerforenings erhvervsudvalg den ide at Thorsø skulle være Gude by, ved at føre Thorsø tilbage til fordums hedenske tider, dog kun på den måde at samtlige af byens gader skulle have navn efter de gamle guder. For at få kendskab til den Nordiske Mytologi, måtte to af udvalgets medlemmer Gartner Ejnar Munk og Cementvarefabrikant Thorvald Møller, læse 3 tykke bind om de gamle guder for at finde gudenavne nok.

Man ville indsende en skrivelse til Sognerådet, hvor man ville henstille at samtlige nuværende gadenavne slettes og erstattes med gudenavne. Der var forslag om at indkalde til en borgermøde, men Ejnar mente at det ville være lettere at snakke med beboerne på gaden når man mødte dem. Men det med at ændre alle gadenavne til gudenavne løb vist stille og roligt ud i sandet, for i skrivende stund år 2011, er der stadig mange gader og veje i Thorsø der ikke har gudenavne. – Men måske kan der komme nogle fremover.

 

 

  

JULEUDSTILLING I THORSØS FORRETNINGER 1967.

  

 

JULEOPTOG 1968 I THORSØS GADER.

 

 

 

 Af Jørgen Jensen

Har du rettelser, oplysninger, billeder eller papirer vedrørende ovenstående, så klik på ”KONTAKT” og skriv til THORSØ ARKIV.

Hvorslev Lokalhistorisk Arkiv modtager gerne billeder og papirer til arkivering, eller vil gerne scanne en kopi, så vi får så mange Lokalhistoriske oplysninger bevaret til gavn for vores efterkommere.

Kilde: Lokalhistorisk Arkiv, fra folk i Thorsø, egne billeder.

Red. Nr. 1 2011. Jørgen Jensen.